Baldız ve Eniştenin Hükmü

SORU

Selamun aleykum ve rahmetullahi ve beraketuh, değerli hocam. Bizi sizinle rızıklandıran Allah’a hamd olsun, ellerinizden öper, sizlere dua eder, dua isterim. Sorum şudur: Bir kadın kocasının yanında olması şartı ile, kocasının erkek kardeşi ile aynı ortamda bulunabilir, aynı sofrada bulunup yemek yiyebilir mi? Eğer böyle bir durum caiz ise kadının giyineceği kıyafeti nasıl olmalıdır? Eniştenin hükmü nedir? Mahrem midir namahrem midir?

CEVAP

Aleykum selam verahmatullahi veberekatuhu. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a, salat ve selam efendimiz Rasûlullaha olsun.

Değerli kardeşlerim, Allah’u Teâlâ yar ve yardımcınız olsun. Sıratı müstakim üzere ayaklarınıza sebat versin.

Erkek olsun kadın olsun kişinin akrabaları ikiye bölünür. Mahrem olanlar ve namahrem olanlar. Mahrem olanlar ebediyyen bunlarla evlenmesi caiz olmayan kimselerdir. Bunlarla oturulur, şehvetsiz dokunulur, halvette bulunulur ve sefer edilir. Bunlar ayette geçtiği üzere “Analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kızkardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla (nikahlanıp da) henüz birleşmemişseniz kızlarını almanızda size bir mahzur yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Nisa sûresi, 23. ayet meali)

Bu ayette hanımın kız kardeşi zikredilmiş. Ancak o mahrem değil namahremdir. Yani vakitli, geçici haramdır. Eğer kişinin hanımı ölse veya boşanacak olsa hanımının kız kardeşiyle evlenebilir. İşte bu ayette sayılan kimseler kişinin mahremleridirler. Bunlara şehvet dışında bakabilir, dokunabilir, halvette kalabilir…

Bunların dışında olan kadınlar namahremdir. Buna binaen bir erkek bu yabancı kadınlara bakamaz, dokunamaz, halvette bulunamaz, sefere çıkamaz. Mesela hala kızları, amca kızları, teyze kızları, dayı kızları, amca hanımı, dayı hanımı, baldız, hanımın teyzesi, hanımın halası vs. kadınlar erkeğe namahremdir.

Kadın için aynı sınıfların erkekleri namahremdir. Bunlara kocasının erkek kardeşleri, yeğenleri, amcaları ve dayıları ve oğulları da eklenir.

Durum böyle olunca bir bayan kocasının erkek kardeşlerinin yanına dış kıyafetleriyle, yüzünü örterek çıkıp oturabilir. Ancak beraber yemek yemesi, şakalaşması, dokunması, halvette kalması, vücudundan bir yerini göstermesi ve yolculuğa çıkması caiz değildir. Hatta takva açısından yanlarına kocası varlığında ve örtülüyken bile çıkmaması daha doğrudur. Kişinin baldızı da aynı hükmü alır. Kişinin baldızı yabancı kadın hükmündedir. Geçici haramlılığı vardır. Hanımı ölecek olsa veya boşanacak olsa baldızıyla evlenebilir.

Maalesef müslümanların çoğu bu konularda şeriata muhalefet etmekteler. Kalbimiz temizdir diyerek beraber oturup beraber yemek yemekteler. Ve bazen acı hadiseler vuku bulmaktadır ki ıslahı imkansızdır.

Buhari ve Müslimin rivayet ettikleri hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır : “Sakın kadınların yanına girmeyiniz. Ensardan bir adam dedi ki: Ey Allah’ın Rasûlü peki erkeğin (Hamu) Kayınpeder tarafı için ne dersin? Dediki: “Hamu” Kayın peder tarafı ölümdür.”

İmam Nevevi (rahimehullah) Müslümin şerhinde şunu söyler: “Hamudan kasıt kocanın babaları ve oğulları haricindeki kocanın akrabalarıdırlar. Kocanın babaları ve oğulları mahrem konumundalar ve onlarla halvette bulunabilir. Onlar ölüm sayılmazlar. Kasıt; kocanın erkek kardeşi, yeğeni, amcası, amca oğlu ve benzerleri mahrem olmayanlardır. İnsanlar bu kimseler konusunda gevşek davranırlar. Kardeşinin hanımıyla halvette bulunuyor ki bu ölümdür.”

Ölüm nasıl kötü bir şey ise veya facia ise, bayanın yabancı sayılan bir erkek ile halvette olması faciadır. Yani facialara yol açabilir. Bu tür erkek akrabalar kadınların yanlarına girip çıkmaları daha kolay ve daha dikkat çekmez. Ancak yabancı bir erkeğin girip çıkması daha zor ve daha çok dikkat çeker. Zina bu birinci sınıftan daha kolay südur edebilir.

Allah’u Teâlâ bizleri temiz ve iffetli kullarından eylesin. Ahkamına uyan kullarından kılsın.

Musa Ebu Cafer

Son Güncelleme: 1 yıl önce