Efendi Hazretleri Denen Zât Kimdir?

SORU

Selamun aleykum hocam, sofilerin efendi hazretleri dedikleri zat hakkında ne söylenebilir? Eh-i Sünnet nazarında ilim derecesi nedir?

CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Türkiye’de efendi hazretleri dedikleri zat Mahmut Ustaosmanoğlu’dur. Nakşibendi tarikatının Halidi kolunun şeyhlerindendir. İsmailağa denen cemaatin lideridir. Hocası mutasavvıf Ali Haydar efendidir.

1929’da Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya gelmiş, küçük yaşta hafızlık yapmış ve bazı yerlerde klasik medrese eğitimi almıştır.

Nakşi şeyhlerinden Ali Haydar Efendi yanında tasavvuf ilmini almıştır. Şeyhinin ölümünden sonra tarikatın başına geçirilmiştir.

1951 yılında Sivas’ta vaazlık yapmış, 1954 yılında Fatih Çarşamba İsmailağa camisinde imamlık yapmış ve 1996’da bu camiden emekli olmuştur.

Eserleri şunlardır:

  1. Ruhulfurkan adında çıkan Tasavvufi tefsir onun başkanlığında hazırlanmıştır.
  2. Yapmış olduğu sohbetleri derlenmiş ve 6 ciltlik kitap oluşturulmuştur.
  3. İsmet Garibullah denen mutasavvıf zatın Risalei Kudsiye denen risalesine açıklama ve şerh yapmış, verdiği dersler yazılıp iki cilt haline getirilmiştir.
  4. Umre sohbeti
  5. Fatiha Suresi Tefsiri
  6. Ayetel-Kursi ve Amenerrasulü ayetleri tefsiri
  7. Kur’an-ı Kerim’in Faziletleri ve Okuma Adapları adında eserleri vardır.

Bu zat ilmi olarak büyük bir ilme sahip değildir. Okuduğu ilmin bir kısmı tasavvufi, diğer kısmı Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat metoduna uygun olmadığından dolayı itikat ve amelinde birtakım şirk hurafe ve bid’atleri toplamış bulunmaktadır.

İtikadi yanlışlarından bazıları şunlardır:

• Kainatı büyük zatlar ayakta tutar!.

• Şahı Nakşibend tırnağının üstünü gördüğü gibi dünyayı da o şekilde görmektedir!.

• Ölülerden medet (yardım) istenebilir!.

• Şeyhinin, bu kainatta en büyük Gavsı Azam (yardım ve imdada koşanların en büyüğü) olduğunu söylemektedir!.

• Levhi Mahfuza büyük zatlar bakabilir!.

• Kul Mevla Teâlâ ile birlikte sütle şeker gibidir. Şeker sütle eridiği gibi kulda Mevla’nın varlığında eriyip kul “Fena Fillah” (Allah’ta yok olma) makamına ulaşabilir!.

Bunun gibi Allah korusun kişiyi şirke ve küfre bulaştıracak felaketler vardır. Bu batıl inançlar kitaplarında vardır. Özellikle Ruhulfurkan denen tefsirde bol bol zikredilmiştir.

Rabıta yapma, tarikat verme (el verme), sünnette olmayan tesbih, namaz, oruç ve ibadetler üretip müritlere yaptırma kısacası bol bol bid’atler işleme ve işletme bu adamın güneş ışığı gibi görünen amelleridir.

 Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

“Kim bizim emretmediğimiz bir ameli işlerse o red edilir.” (Müslim)

Başka bir hadiste şöyle buyurur:

و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة (و عند النسائي) و كل ضلالة في النار

“İşlerin kötüsü sonradan çıkarılan şeylerdir. Her sonradan ortaya çıkan şey bid’attir. Her bir bid’at sapkınlıktır.” (Müslim) Nesai’nin rivayetinde şu ziyade vardır “Her sapkınlık ateştedir.”

Siyasi Noktada Cemaatinin Dalaletleri Çoktur:

Tağuti küfri olan bu sistemi açıkça red etmezler. Demokratik seçimlere katılırlar. Bazı siyasi liderlerle dostane ilişkileri vardır. Tağutun askerliğini yaparlar. Cemaatin çoğu çocuklarını Tağutun okullarına gönderirler. Cihad ibadeti diye bir mefhum neredeyse yoktur. Allah için dostluk ve düşmanlık mefhumu ve ölçülerinde çok ciddi dalaletleri vardır. Bid’atlerini eleştiren Ehl-i Sünnet uleması ve Müslümanlara karşı son derece düşman olurlar.

Kısacası bu zat sapan ve saptıran önderlerdendir. Ondan din alınmaz. Ondan ve cemaatinden uzak durmak gerekir. Şüphesiz İslam’a uygun güzel amelleri vardır. Ama bununla birlikte neredeyse bir o kadar dinde tahribat yapmaktadırlar. Rabbim ona ve cemaatine hidayet versin.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Musa Ebu Cafer

Son Güncelleme: 1 yıl önce