Fıtır Sadakası Ne Zaman Verilmelidir?

SORU

Selamun aleykum hocam, fıtır sadakası ne zaman verilir/verilmelidir?

CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

İmam Buhari ve İmam Muslim (rahimehullah)’ın tahriç ettikleri hadiste ibni Ömer (radıyallahu anhuma) şöyle der: “Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) fıtır sadakasının insanların namaza çıkmalarından evvel verilmesini emretmiştir.” İbnu’t-Tin (rahimehullah) “yani sabah namazından sonra ve bayram namazından evvel” demiştir. Sünnete uygun ve en güzel olan fıtır sadakasının bayram namazından evvel ulaştırılmasıdır. Ancak ibni Ömer (radıyallahu anhuma)’nın bayramdan bir, iki gün evvel de fıtır sadakasını verdiği rivayet edilmiştir. Dolayısıyla özellikle zamanımızda bayram namazından evvel fıtır sadakasını sahibine ulaştırmak zor olabilir. Bu halde bayram namazından evvel de verilmesine cevaz verilmiştir. Ama sünneti yerine getirmeye muktedir olanlar muhakkak aslı korumalılar.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Tarık Ebu Abdullah

Son Güncelleme: 11 ay önce