İkiden Fazla Evlilik Yapanlara Nasihat

SORU

Selamun aleykum Musa hocam, bazı Müslümanlarda gördüğüm şu, ikinci evlilik yapıyorlar ve adalet göstermiyorlar ya yalan söylüyorlar ya da şiddet uyguluyorlar ve toplum tarafından ayıplanıyor fitneye sebep oluyorlar. Nasihat eder misiniz? Müslümanlara ikinci evliliği yapan Müslümanlar nasıl davranmalı İslam’a göre cevaplarsanız inşaAllah güzel olur.

CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berakatuhu. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Dinimize göre erkeğin birden fazla evlilik yapması yani dörde kadar şartlarını yerine getirmesiyle evlilik yapması caizdir. Bu konuda Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.” (Nisa, 3)

İslam’a göre zina kesin olarak haramdır; şu halde zinaya giden yolları tıkamak gerekir. Erkeğin güçlü ve yeterli, kadını ise zayıf ve isteksiz olması veya doğurgan olmaması halinde, savaş vb. sebeplerle erkeklerin azalması ve kadınların çoğalması gibi durumlarda, erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi zaruri olabiliyor. Böyle durumlarda ve bu illetlerin olmadığı durumlarda da erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi bir emir değil, bir izindir; ikinci ve üçüncü… eş olacak hanım da buna mecbur değildir. Razı olursa evlenebilir.

Erkek adil olup neslini Allah yolunda yetiştirecekse, kadınların maddi ve manevi haklarını verecekse birden fazla evlenmesi fazilet olur. Çünkü Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) birden fazla evlenmiş, ashabından da birden fazla evlenenler olmuştur.

Ancak ayetteki bu izin kayıtsız şartsız olmayıp adalet şartına bağlanmış, buna riayet edemeyeceğinden korkanlara bir kadınla yetinmeleri ve eğer varsa cariye ile yetinmeleri emredilmiştir.

Bu ayet baktığı, velayeti altında yetim kız olup ta onunla evlendiğinde mehirini misliyle vermeyecekse veya ona adil davranmayacaksa onu bırakıp başka kadınlarla adalet yapma şartıyla evlenebileceğini ifade ediyor.

Evlenecek olan Müslüman şu hallere riayet etmek zorundadır:

  1. Kadınların arasında adalet yapmaya muktedir olacak.
  2. Onların cazipliklerine kapılıp Allah’ın zikrinden ve ibadetinden taviz vermeyecek.
  3. Onların iffetlerini ve cinsi isteklerini yerine getirmeye kadir olacak.
  4. Onların nafakalarını temin edebilecek.

Eğer bu şartları yerine getirirse evlenmesi caiz olur. Aksi halde caiz olmaz.

İkinci eşle evlenen bazı Müslümanlar ne yazık ki çekindiklerinden dolayı yalan söylemekteler. Halbu ki yalan büyük günahlardandır. Adil olmayanlar yani birinci eşini ihmal edip ikincisine yönelenenler, vaktinin büyük kısmını ikincisiyle geçirenler, birincisine iltifat etmeyip üzenler Allah’a isyan etmekteler. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) dünyadan ve kadınlardan yani fitnelerinden sakınmamızı emretmektedir.

İkinci evlenen Müslüman Allah’ın huzuruna zalim gelmekten, kul hakkına girmekten sakınsın. Kendisine Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’i örnek edinsin.

Gerek birinci eşine ve gerekse sonradan evlendiği eşine nasihatım; Allah’tan korkup kuması olan yani kız kardeşi sayılan kimseye karşı zulmetmemesi, kocasını diğerine karşı kışkırtmamasını tavsiye ederim. Dünya fanidir. Her canlı ölecek ve yaptıklarının hesabını vermek üzere yüce Allah’ın huzuruna varacaktır.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Musa Ebu Cafer

Son Güncelleme: 10 ay önce