İşin Zor Şartlarından Dolayı Oruç Tutmamak Caiz mi?

SORU

Selamun aleykum hocam, Ağır işlerde ve zor şartlar altında çalışan insanların kefaret karşılığı oruç tutmamaları caiz midir? Yada orucu yiyip kefaretini verebilir mi? Ve kefareti nedir?

CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Hamd Allah’a mahsustur.

Ramazan orucu İslam’ın beş esasından biridir. Şer’i bir özür olmadan Ramazan orucunu bırakmak asla helal değildir. Çalışmak ise şeri özürlerden değildir. Şayet işin meşakkatinden dolayı oruçlu ağır susuzluk veya açlık yaşarsa üzerine vacip olan sabredip susuzluğunu gidermek için mazmaza yapmak gibi veya başına su dökmek gibi vesilelere başvurmaktır. Ancak çektiği susuzluk veya açlık ona açık zarar verecek seviyeye gelirse veya hatta ölümüne veya ölüm benzeri hallere sebebiyet verecekse o zaman oruç tutmaması caiz olur ve tutmadığı günleri başka takat getirdiği günlerde kaza etmesi vacip olur.

Ancak bunun evvelinde ilahi emre itaat etmek için tüm imkânları zorlamış olması gerekir elbette. Yani Ramazan ayında ağır iş yerine daha hafif bir işte çalışmak gibi veya Ramazan ayında işten izin istemek gibi veya ağır işi bırakıp hem Allah’ın emirlerine itaat edebileceği ve hem de dünya iaşesini çıkarabileceği bir işe geçmek gibi. Ancak mümkün olan bütün yolları zorlamış olmasına rağmen kişi yine de o ağır işte çalışma mecburiyetindeyse o zaman yine gücü yettiği kadar orucunu tutmaya çalışır ve takat getiremeyeceğini zannettiği zaman orucunu bozar ve daha sonra kaza eder. Allah-u Âlem.

Soruda geçen kefarete gelince, kast edilen oruç tutmayıp yerine fidye vermek ise o zaman iş meşakkatinden dolayı oruç tutmayıp yerine fidye vermek caiz değildir. Ama kefaretten kast edilen orucu kasten bozduğu için tutulması gereken iki ay ard arda tutulması gereken ceza ise, bu sahih görüşe göre yeme içmeyle oruç bozmakta vacip olmaz. Bilakis kefaret sadece cima yoluyla oruç bozmakta vacip olur. Allah-u Âlem.

Tarık Ebu Abdullah

Son Güncelleme: 11 ay önce