Kabe İmamı Arkasında Namaz Caiz mi?

SORU

Hocam günümüz şuan ki durumlar da ele alınarak kabe imamlarının arkasında namaz kılınır mı? Kılınırsa batıl olur mu? Bu konuda çok karışık bu konuda şimdiden çok sağolun deger verip baktıgınız için.

CEVAP

Hamd Allah’a mahsustur.

Buna benzer bir soruyu daha evvel cevaplandırmıştım. Şuraya müracaat edebilirsin: 179: Kabe ve Mescid-i Nebevi İmamları Arkasında Namaz.

Bu cevabı Nisan 2016’da vermiştim. Buna ilaveten son zamanlarda Suud devletinde görülen ibahiliğin, ifsadın ve gâvurlaşmanın artışı Harameyn mescitlerinin imamlarını nasıl etkiledi bilmiyorum. Yani o makamda olabilmeleri için şartlar ne kadar değişti, hazırda mevcüt idarenin ve sakallı uşaklarının zındıklıklarına ne kadar itiraz edebiliyorlar veya ne kadar susabiliyorlar bilmiyorum. Ama her haliyle şeran muteber olan ikrah dinimizde mazerettir. Özellikle son günlerde Suud’ta zulmün hakta iltizam eden ilim ehline karşı eskiye nazaran daha da arttığını görüyoruz. “Özellikle şu zamanda, gâvurluğun mübarek topraklara galip gelmeye çalıştığı zamanda ulema ikrah ruhsatına sığınmayıp hakkı haykırmaları gerekmez mi?” denilebilir. Buna derim ki: Evet! Özellikle şu zamanda, herkesin oturduğu zamanda ulema kalkması ve kıyam etmesi lazımdır. Ama bu durum yine de şeran sabit olan bir maniyi mani olmaktan çıkarmaz. Bunun için muayyen bir namaz imamına hüküm verileceği vakit bu hususa dikkat edilmesi lazımdır.

“Ben oraya umreye veya hacca gidiyorum. Namaz kıldıracak olan imamı ne tanırım ne de tanımaya imkânım vardır. O suud tağutunu destekliyor mu desteklemiyor mu? Şeran kabul edilecek bir ikrah altında mıdır değil midir? Ben bunları nasıl bileceğim ki?” denilirse, derim ki: Küfrü malum olan imamlar arkasında namaz kılmak caiz değildir. Kılındığı takdirde sahih değildir. Mesela meşhur Kâbe imamı Abdurrahman es-Sudeys ve emsali gibi küfrü malum olanlar arkasında namaz kılmak caiz değildir. Ama halleri meşhur olmayan veya halleri sana malum olmayanlarda zahir olan Müslüman olmalarıdır. Ve zahiri İslam olan her kişi arkasında namaz caiz ve sahihtir. Allahu A’lem.

Tarık Ebu Abdullah

Son Güncelleme: 12 ay önce