Vahdeti Vücud Nedir?

SORU

Selamun aleykum hocam, vahdet-i vücud nedir?

CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

“Vahdeti Vücud” Tasavvuf düşüncesinde, yaratanla yaratılanın tek kaynaktan geldiğini ve bir olduğunu savunan bir görüştür. Felsefik bir görüştür. Allah ve tabiatın tek bir gerçek olduğunu söyler. Allah-u Teâlâ’yı (haşa) bu yaratılmış alemin bir sureti olarak görürler. Şu anda var olan bu maddi alem, kendi zatında varlığı yoktur, Allah’ın varlığını haber verir.

Bu küfri görüş dünya genelinde tasavvuf kitaplarında ve tasavvufi şiirlerde rastlanmaktadır. Bu düşünce Yahudilikte ve Hristiyanlıktada mevcuttur. Bu düşünceden Muhyiddin İbni Arabi, İbni Farid, İbni Sab’in ve Tilmisani gibi tasavvufi şahsiyetler etkilenmiş ve bu görüşe sahip olmuşlardır. Günümüzde tarikat ve tasavvuf alemde epey yayılmış özellikle tasavvufçuların ileri gelenlerinde bu inanç görülmektedir.

Bu düşünce aslen eski Yunanlarda var olan bir düşünceydi. Yine Hinduizm’de de mevcuttur. Bu düşüncenin özellikle mutasavvıf İbni Arabi, bayraktarlığını yapmıştır. Onun görüşüne göre yaratıcı ile yaratılan arasında fark yoktur!. Onun görüşlerine sayılmayacak derecede küfür inançları hakim olmuştur. Ona göre dinler arasında fark yoktur. Allah-u Teâlâ’ya tapan ile taşlara tapan arsında fark yoktur. Çünkü yaratan ile yaratılan birdir!.

Özetle “Vahdeti Vucud” itikadı, dini yok eden bir inanç olup tabiat ile Allah’ı bir kılan batıl küfri bir inançtır. Tevhid üzere kurulmuş bu temiz dinimiz bu batıl inançtan ve sahiplerinden beridir.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Musa Ebu Cafer

Son Güncelleme: 1 yıl önce