Zabıtanın Hükmü Nedir?

SORU

Tağuti sistemde zabıtalığın hükmü nedir? Her zabıta kâfir midir?

CEVAP

Hamd Allah’a mahsustur.

Türkiye’de Belediye zabıtası Polis Teşkilatı, Jandarma ve Milli Güvenlik Teşkilatı gibi kolluk kuvvetlerindendir.

5393 sayılı Belediye kanunun 51. Maddesi şöyle der: “Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.”

Dolayısıyla zabıta hükümde kolluk kuvvetlerin hükmünü alır. Binaen aleyh zabıta polis, jandarma ve MİT gibi kâfirdir. Umumen hüküm budur. Lakin bazı muayyen zabıtalarda tekfire maniler varit olabilir. Bunun değerlendirilmesi muayyen vakıaya göre olur. Allah-u A’lem.

Tarık Ebu Abdullah

Son Güncelleme: 12 ay önce