Akide Meseleleri ve Okul

SORU

Akidenizi ve tekfir vb. konularda sınırlarınızı öğrenebilir miyim? Okula gidenler muayyen tekfir edilir mi? Ben akaid konusunda mezhebe karşıyım akidenin Kur’an ve Sünnet’ten öğrenilmesi gerektiğinin taraftarıyım ayrıca günümüzde tasvip ettiğim, âlim ve hocaları göz önünde bulundurunca aynı çizgide olduklarımı şöyle sıralayabilirim: Şeyh Ebu Muhammed El- Makdisi, Şeyh Ebu katade El-Filistini, Ahmed Kalkan, Aleaddin Palevi (Abdullah Palevi) bu âlimler ve hocalar sadece düşünceme yakın olanlar yoksa bunlara bağlı kalmıyorum.

CEVAP

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Akidemiz Ehl-i Sünnet ve’l cemaat akidesidir. Kur’an ve Sünnet’i anlama ve tatbik etmede Selef-i Salihin metodunu inşaAllah izlemeye çalışıyoruz. Tekfir konusunda, sınırlarımız diye bir şey olamaz. Sınırları belirleyen İslam’dır. Tekfirin şartları ve manileri vardır. Bizler inşaAllah bu sınırlara riayet etmeye çalışıyoruz. Bu sınırlar burada anlatılacak durumda değildir. Uzun bir konudur. Bu konuda sana Şeyh Ebu Muhammed El-Makdisi’nin, “Tekfirde Aşırıya Gitmekten Sakındıran Otuz Risalesi” kitabını tavsiye ederim.

Okula gönderen her muayyen kişiyi tekfir etmiyoruz. Okulda ki küfürleri bildiği halde razı olarak gönderen kişileri tekfir ediyoruz. Ancak okuldaki küfür ve haramlara buğzettiği halde bazı sebeplerden dolayı gönderen kişinin durumu, en azından haram işlemektedir. Hem kendini hemde çocuğunu ateşe sürüklemektedir. Ancak onun tekfir edilmesi konusunda bu konuda yeterli ilmim olmadığından dolayı onu tekfir edemiyorum. İlimsiz fetva vermek ateşe talip olmak demektir. Bundan Allah’a sığınırım. Bu ağır sorunun cevabını ben değil, ehil ve müctehid âlimlerin vermesi gerekmektedir. Bu konuda müçtehid âlimlerin net bir sözü yoktur. Herbirisi haramlılığından ve sakılnılması gerektiğinden bahseder ama velinin ve çocuğunun tekfiri konusunda tafsili net bir şey beyan edilmemiştir. Bizler tağutlara ait olan okullardan nefret ediyor ve çocuklarımızı göndermiyoruz. Gönderen Müslümanlara iyi bir gözle bakmıyoruz.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Musa Ebu Cafer

Son Güncelleme: 1 yıl önce