Allah Şehadetini Kabul Etsin Demek Bidat mıdır?

SORU

Selamun aleykum hocam; bir fetvanızda Allah kabul etsin demenin bidat olduğunu okudum. Şimdi biz müslümanlar biri şehit olduğunda Allah şehadetini kabul etsin diyoruz bunu demek de bidatmıdır?

CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullahi ve beraketuh. Hamd Allah’a mahsustur.

Muhterem kardeşim bidat olan “Allah kabul etsin” sözü değildir. Bilakis bu duadır ve güzeldir. Lakin bidat olan bu duayı adet haline getirip, bir ibadetin bir cüzü haline getirmektir. Zira dua ibadettir. Ve bir amelin ibadet olabilmesi için iki şart tahakkuk etmesi lazım gelir.

Bir: Tevhid, yani ihlâs.

İki: Mutebeati’r-Rasul, yani amelin Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem)’in sünnetine uygun olması.

Bu iki şarttan veya birinden yoksun olan her amel ibadet değildir.

Dolayısıyla farz namazlarından sonra musâfaha eşliğinde “Allah kabul etsin” demeği adet edinmek sünnetten delil ister ki bunun delili yoktur. İşaret ettiğin fetvanın konusu budur.

Lakin Allah yolunda inşallah şehid olmuş bir Müslüman için “Allah şehadetini kabul etsin” demek bu konuyla alakası yoktur. Bilakis bu müslümanın müslümana dua etmesindendir ve güzeldir. Allah-u Âlem.

Tarık Ebu Abdullah

Son Güncelleme: 1 yıl önce