Batı ve Siyonistler neden İslam ümmetinden nefret ediyor?

Batı 11 Eylül’den sonra kendisine şunu sordu: Bizden neden nefret ediyorlar?

Bu soruya verdikleri cevapla ise kendilerine yalan söylediler, insanlara hakikati öğretirken aldatmacada bulundular.

Bugün kendimize şu soruyu sormalıyız: Neden Yahudiler ve Siyonistleşmiş Batı bizden nefret ediyor? Neden hatayla değil de kasten çocukları katledecek, ağaçları ve taşları bile parçalayacak, bizdeki her türlü hayat parıltısını yok edecek kadar bizden nefret ediyorlar?

Cevapta hata yaparsak büyük musibetlere düçar olur ve bu milletin (İslam milletinin) gücünün kaynaklarına dikkat etmemiş, Batı’nın bizim ilerleme ve yükselmemizin nedenlerinden korkmasının sebebinin de cahili kalmış oluruz.

Onlar, müminlerin dinleri savunurken boyun eğmeyen izzeti nefsinden nefret ederler.

Batı şimdiye dek birçok milletle savaşmıştır. Bu milletlerin hepsi de onlara teslim olmuş ve zelil olmuştur. Bu ümmet hariç! Çünkü bu ümmet ne zaman “öldü” denildiyse daha da ileriye gitmiştir.

Onlar bu ümmetin hayat enerjisi olan cihat ruhundan nefret ediyorlar.

İslam dini gerçeğinden nefret ederler ki bu gerçek, müminin ruhunda İslam’a davet etme gücü oluşturmakta ve insanları kitleler halinde Allah’ın dinine getirmektedir.

Ümmetin kalbinde cihat ruhunun alevlenmiş olduğunu biliyorlar. Bu onlar için hayatın her alanında kasvetli bir yaşam anlamına gelmektedir.

Ne kadar büyük bir din üzere olduğunu anlamak için düşmanın sana olan acımasızlığına bak. Çünkü onlarla aramızdaki çatışmanın aslı, yeryüzünün ötesine geçen ve şeytanın ordusuyla savaşan Allah’ın ordusunu ilgilendiren varoluşsal bir çatışmadır.

Eğer üzerinde olduğun hakkı ve sahip olduğun kuvveti bilmiyorsan, o halde düşmanının tüm bunları nasıl idrak etmekte olduğuna bir bak. Bu düşman yalnızca tek bir anlam üzere savaşıyor: “Olmak ya da olmamak.”

O zaman Yahudilerin ve Hıristiyan Siyonistlerin senden neden bu kadar nefret ettiğini anlayacaksın. Çünkü sen Allah’ın kulusun, onlar ise şeytanın kullarıdır. Bununla birlikte bir Müslüman’ın Rabbine yaptığı en büyük kulluğun, şeytanın da kerih gördüğü cihat ibadeti olduğunu anlayacaksın.

O halde sadece dinini yücelt, onunla aziz ol ve ey Müslüman, yalnızca senin hayata önderlik etmeyi hak ettiğine inanarak yaşa!

Son Güncelleme: 5 ay önce