Berber Dükkanı Açmak Caiz midir?

SORU

Selamun aleykum hocam, Berber (kuaför) dükkanı açmak ve bu dükkanda sakal kesmek caiz midir? Vebali ne ölçüdedir? Berber(kuaför) dükkanı açıp sakal kesmeden çalıştırmak caiz midir? Birde sakalın haramlığı görüşü kat’i bir delile mi yoksa icma-i bir delile mi bağlı? Allah sizden razı olsun değerli hocam, selametle.

CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Rızkımızı helal yollardan talep etmek, harama götüren yollardan sakınmak her Müslümana farzdır.

Berber dükkanı çalıştırmada özellikle iki mahzurlu şey bulunmaktadır.

1: Sakalın kesilmesi

2: Saçı Amerikan usulü kesmek (Yani tepedeki saçların bırakılıp yanlardan sıfırlanması)

Bu iki traşı Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) yasaklamıştır. Sakalla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Müşriklere muhalefet ediniz! Bıyıklarınızı kesiniz, sakallarınızı bırakınız.”  (Buhari ve Müslim)

Başka bir hadiste “Bıyıklarınızı kesiniz! Sakallarınızı bırakınız ve Mecusilere muhalefet ediniz.” (Müslim)

İbni Hazım (rahimehullah) bıyıkların kısaltılması ve sakalların uzatılması konusunda âlimler arasında icmanın yani görüş birliğinin olduğunu söylemektedir.

Sakal erkeklerin süsüdür. Bırakmakla hem kadınlara hem de kâfirlere benzemekten uzaklaşmış olmaktayız. Sakalı kesmek haramdır.

Saçın Amerikan tipi kısaltılması yani tepeden saçların bırakılıp yanlardan traş edilmesi konusunda İbni Ömer (radiyallahu anh dedi ki: “Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “kaz’a” traşını yasaklamıştır. Nafi’ye soruldu “kaz’a” traşı nedir? Dedi ki: Çocuğun saçının bir kısmının kesilip bir kısmının bırakılmasıdır.” (Buhari ve Müslim)

Yine İbni Ömer’den gelen rivayette Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir çocuğun saçının bir kısmının kesilip bir kısmının terk edildiğini görünce bundan yasakladı ve dedi ki“Ya hepsini traş ediniz ya da hepsini bırakınız!” (İmam Ahmed)

Buna binaen saçların bir kısmının kesilip bir kısmının bırakılması âlimlerin görüş birliğiyle mekruhtur. Ancak kâfirlere veya fasık, günahkar kimselere benzeme kastı olursa haram olur.

Berber meselesine gelince günümüzde berberler bu işi yapmaktadır. Eğer bu fiilden uzaklaşır yapmazsa berber dükkanı açmasında bir sakınca yoktur. Eğer bu sayılan şeyleri yapacaksa harama düşmüş olur.

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“İyilik ve takva konusunda yardımlaşınız. Düşmanlık ve günah konusunda yardımlaşmayınız!” (Maide, 2)

Allah-u Teâlâ en iyisini bilendir.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Musa Ebu Cafer

Son Güncelleme: 10 ay önce