”Cihadın İzzeti ve Mücahidlerin Ödülü”

بِسْــــــــــــــــــــــمِ ﷲِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

Allah’a hamd eder, ondan mağrifet ve affını dileriz. Amellerimizin ve nefsimizin şerrinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayet ettiğini saptıracak, saptırdığını da hidayet edecek kimse yoktur. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.

Yine şehadet ederim ki Muhammed (sallalahu ve aleyhi sellem ) onun kulu ve elçisidir. Salat ve selam Nebimiz Muhammed’in, onun aile ve ashabının kıyamete kadar üzerine olsun. Bundan sonra;

İzzetin sahibi olan Allah Tebareke ve Teala şöyle buyurdu;
‘’Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah’a ve elçisine inanırsanız, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad ederseniz… Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz ( Eğer böyle yaparsanız Allah) sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarında ırmaklara akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoş yerlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur.’’ {Saff, 10-12}

Benim muhterem kardeşlerim…
Allah bize, uygulamak üzere bir takım farzlar emretti. Bu ibadetlerin hakkını vermek için bizler cuhd etmeliyiz. Bunlar kimisi, Müslümanlar arasında uzun süredir kaybolup gitti. Müslümanlar bu amellerden gün geçtikçe uzaklaştı. ‘’Allah yolunda cihad’’ amel-i fariza’sı gibi… Allah yolunda cihad, İslam’ın zirvesidir.

İslam bu amelin tatbikini emredip, terkini de kuvvetli uyarı/tehditlerle nehyeder.
Kuran ve Sünnet bizi cihad ameli için teşvik eder. Burada okuduğumuz ayette de, bir Müslüman için en iyi ticaretin cihad olduğunu söyledik.

Öyleyse O, alemlerin rabbi olan, cennetlerin ve va ard’ın yaratıcısı, ruhları yaratan, bize nimetler bahşeden Allah, bizi nefislerimizden ve mallarımızdan imtihana çektikten sonra bunun karşılığını verecektir. Mallarımızın ve canlarımızın yaratıcısı olan Allah, bu ödül karşılığında bizden can ve mallarımızı satın alır.

‘’Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler , ölürler.’’ { Tevbe,111 }

Bu ticaret zararsız, sadece kar edilen bir ticarettir. Bundan zarar görmez ve iflas etmezsiniz. Allah insanın nefsi için en iyi olanı söylemiştir. Ve bizi imana davet etmektedir.
‘’Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi?’’ {Saff, 10}

Bu ticaretten elde edeceğiniz ilk kar, elem dolu azaptan kurtulmanız olacak. Öbür kar ise, günahlarınızın affıdır. Ve ardındansa altından ırmaklar akan cennetlere, adn cennetlerinde ikamet etme makamına erişmenizidir. Hangi zafer bundan daha büyüktür ki?

‘’İşte büyük kurtuluş budur.’’ {Saff, 12}

Bu nefisleri yaratan biliyor ki, onlara verilecek ödül hemen verilir. Ertelenmez… İşte bu yüzden Allah bizi bu ödül için hazırlamaktadır.

’Seveceğiniz başka bir kazanç daha var; Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih (Mekke’nin fethi). (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele!’’ { Saff,13 }

Bundan daha faydalı ve karlı bir ticaret daha var mıdır acaba? Allah’a ve Rasulune iman et, ardından ise malların ve canın ile cihad et…

‘’Allah’a ve Peygamberine inanırsanız; mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad ederseniz; bilesiniz Bu, sizin için en iyi yoldur.’’ { Saff,11 }

Rasulullah salallahu aleyhi ve selem bize, ecir yönünde cihada denk bir amel olmadığını bildirmiştir.

Cihad amelinin derecesini bilenlerden bir şahıs Rasulullah’a (s.a.v) sordu;

‘’Bana cihada denk bir amel söyleyebilir misin?’’ Rasulullah(s.a.v); ‘’Söyleyememem’’ Adam tekrar etti ve Rasulullah da aynı cevabı verdi. Daha sonra devam etti; ‘’Bir mücahit yola çıktığında, sen de mescide girip hiç ara vermeden namaz kılabilir ve hiç bozmadan oruç tutabilir misin?’’ Adam; ‘’Buna kimin gücü yeter ki’’ dedi.
Mescide girip hiç dinlenmeden namaz kılabilecek var mı? Hiç bozup ara vermeden orucunu devam ettirebilecek kimse var mı? Buna kim güç yetirir? Böylesi zor amelin ödülünü dahi, cihadın önüne denk değildir.
Rasulullah (s.a.v) gördüğünüz gibi bir mücahidin alacağı ödülü bizlere açıklamıştır. Mücahit evine iki zaferden birisi ile döner. Biri şehadet, diğeri ise zaferdir.

‘’De ki; Siz bizim için ancak iki iyilikten birini beklemektesiniz.’’ { Tevbe,52 }

Rasulullah salallahu aleyhi ve selam şöyle buyurdu; ‘’Allah yolunda mücahidin hali, devamlı namaz kılıp oruç tutan gibidir. O öldürülürse cennettedir. Evine dönerse de ganimet elde etmiş olarak döner.’’

Şeyh Ömer Abdurrahman rahimehullah
NOT: Yusuf Abdulkadiroğlu’nun, Şeyh Ömer Abdurrahman rahimehullah’a ait ‘’Cihadın İzzeti ve Mücahidin Ödülü’’ adlı tercümeli vaazın yazıya aktarılmış halidir.

Son Güncelleme: 4 ay önce