İmam Buhari Şiilerden Hadis Aldı mı?

SORU

Selamun aleykum hocam, İmam Buhari’nin (rahimehullah) Şia ravilerden hadis aldığı doğru mudur? Doğruysa bu raviler kimlerdir ve hangi hadislerin isnadlarında yer alıyorlar? Bu hususta bilgi verebilirseniz sevinirim. Allah (celle celaluhu) hayırlı işlerinizde yar ve yardımcınız olsun.

CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Muhterem kardeşim, Şiiler kısım kısımdır. Onlardan ehli Sünnete yakın olanları vardır. Zeydiyye fırkası gibi. Çok uzağı vardır. Akidelerinde küfür, şirk ve bid’at mevcuttur. Rafiziler gibi. İslam dini ile aslen alakaları yoktur. Kendilerine başka bir din edinmişleri vardır. Aleviler gibi.

Eğer Şia’dan kasdın, Ebu Bekir ve Ömer (radiyallahu anhum)’u tekfir eden, sahabenin büyük kısmına sövüp lanet eden, Rafizilerin birçok kitaplarında var olan küfür inançlarını benimseyen kimseleri kastediyorsan bu kimselerin hadis rivayetleri kabul edilmez. Ne İmam Buhari’de, nede İmam Müslim’de rivayetleri yoktur.

Ama kasdın eski Şia fırkası yani sadece Ali (radiyallahu anhuma)’yu Osman (radiyallahu anhuma)’tan daha faziletli saymak, hilafetin öncelikli olarak Ali (radiyallahu anhuma)’ya verilmesinin daha doğru bununla beraber Ebubekir ve Ömer (radiyallahu anhum)’a rahmet okuyanlardan ise onun rivayeti, eğer sadık ve zabt ehliyse ve bid’atine davet eden bidatçılardan değilse hadisleri alınmıştır. Buhari ve Müslim’de böylelerinin rivayetleri mevcuttur.

Muhaddis Şeyh İbni Hacer El-Askallani (rahimehullah) derki: “Şialık, daha öncekilerin örfünde Ali’yi Osman’dan daha faziletli görmek, Ali’nin yaptığı savaşlarda isabetli, muhaliflerin hatalı olduklarına, Şeyheyn (Ebu ve Ömer)’in daha önde olduklarını inanmak idi. Belki bazıları Ali’in mahlukat arasında Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den sonra en faziletli insan olduğuna inanırlardı. Eğer bu kişi özellikle bid’atine davet edenlerden değil, dinine bağlı, takva ehli, dürüst ve ictihad ehliyse rivayeti erddedilmez.

Ama sonrakilerin örfünde Şia’lık, tam bir Rafizi’liktir. Aşırı giden Rafızi’nin rivayeti kabul edilmez. Onun hiçbir değeri yoktur!.”   (Tehzip Ettehzip 1/81)

Muhaddis İmam Zehebi’ninde bu konuyla ilgili benzer sözleri vardır.

İmam Buhari’nin hangi Şiilerden ve hangi hadisleri aldığını bilmek istiyorsan şu kitaplara müracaat etmen gerekir:

  1. Menhecul İmam Elbuhari Firrivaye anil müb’tedia  (Kerime Sudani)
  2. Menhecul imameyn Buhari ve Müslim an rical eşşi’a (Muhammed Halife)
  3. Menhecün Nakd İndal Muhaddisin (Ekrem Elumeri)

Allah’u Teâlâ en doğrusunu bilendir.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Musa Ebu Cafer

Son Güncelleme: 12 ay önce