Kadının Elleri Avret Midir?

SORU

Selamun aleykum hocam, 2 sorum olacak Allah ecrinizi versin. Eller avret midir? Eldiven takmak vacip midir? 2. sorum ise namazda istem dışı bileğimiz ayağımız saçımız vs.. açılıyor namazımız bozuluyor mu?

CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Kadının ellerinin avretten olup olmaması konusu âlimler arasında ihtilaflıdır. İmam Şafi’nin kuvvetli görüşü ve İmam Ahmed’e göre kadının elleri avrettendir. Dışarıda örtmesi farzdır. İmam Ebu Hanife ve İmam Malik’e göre eller avretten değil, örtülmesi müstehap olur demişlerdir. Bu sözler kadının yüzü içinde geçerlidir.

Kuvvetli olan sahih kavle göre kadının yüzü ve elleri avrettendir. Yabancı erkeklerin yanında örtmesi gerekmektedir. Şu noktaları eklemekte fayda vardır.

Fitne zamanında yani insanların bozuldukları ve takvanın yok olduğu dönemde el ve yüzü avretten saymayan âlimler, fitne vaktinde örtülmesini gerekli görmüşlerdir. Bugün yaşadığımız dönem fitne dönemidir.

Yüzde makyaj veya sürme varsa, ellerde yüzük vs. gibi süs varsa bütün âlimlere göre yüz ve elleri örtmek vacip olur.

Namazda istem dışı avretin açılması konusuna gelince;

Üç mezhebe göre namazda kişinin avreti açılırsa ve o esnada örterse namazı bozulmaz. Ama örtmezse azda olsa namazı bozulur.

Ebu Hanife açılan avret miktarını bir organın çeyreği kadar takdir etmiştir. Namazda açılırsa ve bir rükün eda edecek kadar açık kalırsa namazı bozulur ama daha kısa müddet içinde örterse namazı sahih olur demiştir.

İmam Ahmed’e göre çok açılsa da kısa müddet açık kalır ve örterse namazı sahihtir. Eğer az bir miktar açılmış ve namazda uzun süre açık kalmışsa namazı sahihtir, bozulmaz.

Sözün özü avretten açılan tarafı az olsun çok olsun kısa vakit içinde örtersek namazımız sahihtir, bir zararı yoktur. Allah-u Teâlâ en doğrusunu bilendir.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Musa Ebu Cafer

Son Güncelleme: 1 yıl önce