Kâfirlerin Varacakları Yer

SORU

Selamun aleykum, sorum Musa hocama. Bir kimse Yahudi ve Hristiyanların ahirette gideceği yer hakkında konuşmam Allah belki affeder dese bu kişinin hükmü ne olur. Ve bu kişiye müslüman diyen kimsenin hükmü nedir?

CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Yahudi ve Hristiyanlar hiç şüphesiz ki kâfir insanlardır. Allah-u Teâlâ onların küfürde olduklarını kuranı kerimde ve Rasûlullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hadislerinde defalarca bahsetmiştir.

Allah-u Teâlâ müşrik ve kâfir insanları affetmeyeceğini ve ahirette cehenneme girip orada ebedi kalacaklarını birçok ayette bahsetmiştir. Mesela şu ayetlerde şöyle buyurur:

Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.” (Nisa, 48)

“İşte bu, Allah’ın hidayetidir, kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah’a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.” (En’am, 88)

Amelleri boşa gidenler şüphesiz ki ateşte olacaklardır.

“Kim, İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” (Al-i İmran, 85)

Allah-u Teâlâ ahirette İslam’dan başka bir dini kabul etmeyecektir. Müslüman olmayan Yahudi ve Hristiyanların dinlerini kabul etmeyecektir. Dini kabul görmeyen kişinin cezası şüphesiz ki cehennemdir.

“Elbette Allah, münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.” (Nisa, 140)

Soruya dönecek olursam; Bir kimse “Yahudi ve Hristiyanların ahirette gideceği yer hakkında konuşmam Allah belki affeder” derse bu sözü küfrü gerektirir. Eğer bu kimse yeni İslam’a girmiş, veya ilimden ve âlimlerden uzak diyarda yaşıyorsa veya küfür diyarında olup ta ona öğreten yoksa bu kimseye öğretiriz. Allah-u Teâlâ’nın ayetlerini ona okuruz. Buna rağmen “Ben ahiretteki durumlarını bilmem belki Allah affeder” derse o zaman ona kâfir deriz.

Bu kimseye Müslüman diyen kişi hata etmiş olur. İkinci kişinin tekfirine hemen gitmemek gerekir. Çünkü iş zorlaşıyor. İkinci kişinin küfre girme meselesinde tekfirin şartları ve manileri devreye girer. Bu konuda ehil kişiler ikinci kişi hakkında hüküm verirler. Tekfir meselelerini iyi bilmeyen, ehil olmayan kimseler Allah’tan korkup tekfirden sakınsınlar işi ehline bıraksınlar. İlim ehli o kimseyle konuşur, durumuna bakar, hücceti ona ikame ederler. Eğer onlar tekfir ederlerse oda tekfir edilir….

Kısaca nasihatım; Tekfir işi ağır ve mesuliyeti büyük olan hükümlerdendir. Bu konuda cehenneme karşı en cesur olanlar, fetvalarda en cesur olanlardır. Şeytanın bu kapıdan bizlere yaklaşmasına ve bu yönden özellikle zincirleme tekfir etme meselesinde ayağımızı kaydırmamaya son derece dikkat edelim. Onun şerrinden Allah’a sığınalım. Hok yolda yürümek için sürekli dua edelim. Rabbim cümlemizi şerlerden muhafaza etsin. –Amin-

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Musa Ebu Cafer

Son Güncelleme: 1 yıl önce