Kim Hayırlı Bir İşle Karşılaşırsa Ona Bağlı Kalsın

Beyhaki’nin rivayet ettiğine göre, Ömer el-Faruk (radıyallahu anh) şöyle demiştir:

“Kim hayırlı bir işle karşılaşırsa ona bağlı kalsın.”

Davetçi ve mücahidlerde karşılaştığın en büyük kötülük, çok değişken olmaları, haklarında bereketli kılınan ve Allah’ın kendilerine açtığı az ameller üzerinde sabretmemeleleridir.

Az amel üzerinde devam edilmesi, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in vasiyetidir. Mutlu olabileceği ve yetineceği ilahi hediyeler karşısında zahit olan kimsenin diğer amellerinin de bereketli olmaması beklenir.

Faruk (radıyallahu anh)’un bu sözü, azlığıyla birlikte sebat üzere yürütülen bu ilahi hediyeyi iyi değerlendirmeye çağırmaktadır. Eğer sana da böyle bir şey verilirse, ona bağlı kal ve her şeyinle ona sarıl.

Allah’ın kendilerine bir mescidde hutbe verme imkânı verdiği ancak bununla ikna olmayıp başka şeylere yönelen ve ömrünü dolaşmakla geçirenleri gördüm.

İnsanlara dinlerini öğretmek için bir yere oturan, sonra başkalarına ulaşma hevesiyle öğrencilerini ihmal eden ve nihayetinde hem öğrencilerinden hem de diğerlerinden mahrum olanlarla karşılaştım.

Azlığıyla birlikte sana verilene bağlı kal, bir süre sonra onun bereketlendiğini göreceksin.

Mütercim: Muhammed Atta

Şeyh Ebu Katade el-Filistini

Son Güncelleme: 12 ay önce