Namazda Elleri Kaldırmak

SORU

Selamun aleykum ve rahmetullahi ve beraketuhu hocam, Hafızlık yaptığımız kursta itikadı Mâturîdi olan hocamız namazda elleri kaldırma konusunda fitne çıkarıyorsunuz bulunduğunuz yerin mezhebine uymak zorundasınız deyip ona bu konuda itaat etmemizi söylüyor. O kursta kalmamız ne kadar doğru olur?

CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Hamd Allah’a mahsustur.

Evvela muhterem bacım hocanıza Mâturîdiliğin el kaldırmakla ne alakası olduğunu sormalısınız. Mâturîdilik itikadî bir mezheptir ve ameli itikattan kabul etmez. Şu halde şüphesiz amel olan el kaldırmayı niye itikadî bir mevzuya dönüştürmüş olmasını sormak lazım gelir. Ve anlattıklarınıza göre sorunun cevabı zaten ortadadır: Cahillik, bağnazlık ve mezhep taassubu.

Fitne çıkarma suçlamasına gelince, fitne sünneti tatbik etmekte değil sünneti terk etmektedir. Namazda ellerin kaldırılması tevatür ile sabittir. İmam ibn-i Kayyim (rahimehullah) “Zadu’l-Mead”ında şöyle der: “Bu üç yerde (Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in) ellerini kaldırmış olmasını otuza yakın sahabe rivayet etmiştir. (Bunların arasında) Cennetle müjdelenmiş on sahabe de vardır. Bunun zıddı ondan (Rasûlullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’den) asla sabit değildir. Bilakis vefatına kadar bunda daim olmuştur.”

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem)’in ve ashabının sadece ihram tekbirinde ellerini kaldırdığını rivayet eden haberlerin hepsinde zaaf vardır. Bunun için İmam el-Buhari (rahimehullah) “sahabeden bir kişiden dahi olsun ellerini kaldırmadığı sabit değildir” der.

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem)’in ihram tekbirinden sonra namazda ellerini kaldırmadığı Abdullah bin Mes’ud ve Bera bin Âzib (radiyallahu anhum)’dan rivayet edilir. Ancak tüm rivayetler zayıftır. Ve Enes bin Malik (radiyallahu anhu)’dan gelen rivayet uydurma ve yalandır.

Sahabeden Ömer, Ali, ibn-i Abbas, ibn-i Ömer, Ebu Said el-Hudri, Abdullah bin Zubeyr ve Cabir bin Semre (radiyallahu anhum)’un ellerini kaldırmadıkları yönünde gelen rivayetler de zayıftır.

Bilakis bu sahabelerden ellerin kaldırılması sahih hadislerle sabittir.

Binaen aleyh sünnet olduğu sabit olan bir ameli fitne görmek cehaletten ve fesattan başka bir şey değildir.

Size tavsiyem muhterem bacım dinini mezhep taassubuna köle etmemiş olanların vesilesiyle Allah’ın kitabını hıfzetmenizdir. Ama gittiğiniz yerden başka bir yere gitme imkânınız yoksa veya ancak daha kötü bir yere gitme seçeneğiniz varsa o zaman gücünüz yetiyorsa mücadele etmenizi tavsiye ederim, ama gücünüz yetmiyorsa o zaman namazda elleri kaldırmayı terk edebilirsiniz. Zira ellerin kaldırılması namazın sünnetlerindendir ve kasten terki ulemanın ittifakıyla namazı bozmaz. Allah-u A’lem.

Tarık Ebu Abdullah

Son Güncelleme: 11 ay önce