Nikahım Yenilenmesi Gerekiyor mu?

SORU

Es selamu aleykum ve rahmetullahi ve beraketuhu.

Benim ve eşimin nikahını bir diyanet hocasi kıymıştı, fakat o zamanda eşim ve ben demokrasinin şirk olduğunu ve bugünki tağutların kafir olduğu görüşünde değildik. O zamanlar demokrasiyi ben sırf haram olarak görüyordum.

Benim müslüman bir velim yok, dayılarım namaz kılmazlar ve amcamla’da akraba bağını kuramıyorum. Babam ‘da yaşamıyor ve ailem türkiyede yaşıyor. Bundan dolayı nikahım velisiz kıyıldı. Fakat bu görüşün pek sahih olmadığını öğrendim. Ve dediğim gibi nikahımı bir diyanet hocası kıydı. Nikahı yenilememiz gerekiyor mu?

Allah razı olsun, cezakAllahu hayran.

CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullahi ve beraketuhu. Hamd Allah’a mahsustur.

İslam’dan evvel evlenmiş olanlar İslam’a girdikten sonra nikâhlarını yenilemeleri gerekmez, bilakis müslüman olmadan evvel akdedilmiş olan nikâh devam eder. Çünkü Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) küfürden İslam’a girmiş veya irtidat ettikten sonra tekrar İslam’a girmiş olanlara nikâhlarını tecdit etmelerini emretmemiştir. Aynısı İslam’a müntesip olan ama İslam’ını bozacak itikada veya amele sahip olanlar içinde geçerlidir.

İbnu Kudame el-Makdisi rahimehullah şöyle der: “Kâfirlerin nikâhı Müslüman olduktan sonra sahihtir. Nikâh akdinin nasıl ve hangi surette yapıldığına bakılmaz. Veli, şahitler ve icap ve kabul siygası gibi Müslümanların nikâhında aranan şartlar burada aranmaz. Müslümanların arasında bu hususta ihtilaf yoktur. İbni Abdu’l-Berr şöyle der: Nikâha mani olan nesep veya sütkardeşlik bağı olması müstesna karı kocanın beraber müslüman olduklarında nikâhlarının devam ettiği hususunda ulema icma etmiştir. Rasulallah (sallallahu aleyhi veslellem)’in zamanında çok kişi İslam’a girmiştir ve kadınları da İslam’a girmiştir ama Rasulallah (sallallahu aleyhi vesellem) nikâhları hakkında onlara bir şey sormamıştır, bilakis nikâhlarını kabul etmiştir. Bu tevatür ve zaruret ile malum olan bir şeydir ve bu manada yakinen sabittir.”

Aslen demokrasiyi şirk kabul etmemek veya mevcut tağutlardan beri olmamak insanı İslam’dan ihraç eden nakızlardır. Ama şayet bunu engelleyecek şeran muteber maniler vardıysa ve siz iki Müslüman olarak velisiz evlendiyseniz o zaman şöyle derim: Sahih sünnette sabit olduğu üzere velisiz nikâh sahih değildir. Asıl olan budur. Lakin mevzuda varit olan ihtilafı dikkate alarak Hanefi fıkhına dayanarak velisiz akdedilen nikâhın sıhhatine hükmedilir.

İbni Kudame el-Makdisi rahimehullah şöyle diyor: “Kadı veya nikâhı tevelli eden (sizin durumunuzda diyanet imamı) velisiz akdedilen nikâhın sıhhatine hükmederse bozulması caiz olmaz. (Yani velisiz akdedildiği için bozulması caiz olmaz.) Diğer bütün fasit nikâhlar da böyledir. Bazı âlimler böyle bir nikâh nassa aykırı olduğu için bozulur demişlerdir. Lakin evla olan bozulmamasıdır. Çünkü meselede ihtilaf edilmiştir. Ve mesele içtihada kabildir.”

Binaen aleyh her iki durumda da nikâhınız inşallah sahihtir ve yenilenmeye muhtaç değildir. Ama rahat olmak istiyorsanız ihtiyatlı davranıp nikâhınızı yenileyebilirsiniz. Bu durumda velinizin kim olacağını şu cevaptan okuyabilirsiniz:(Bkz)

Tarık Ebu Abdullah

Son Güncelleme: 11 ay önce