Sakala Jilet Vurulur mu?

SORU

Selamun aleykum hocam, sakalı jilet ile kesmek caiz değil diye duydum doğrumu? Eğer doğru ise zaruri haller var mıdır? Ayrıca eşimizin bu durumda sakal bırakmamızı istememe gibi bir hakkı var mı? Allah razı olsun.

CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Biz Müslümanlar Allah-u Teâlâ’nın rızasını talep ediyorsak, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e tabi olmak zorundayız. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bizlere her konuda örnektir. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) sakallıydı ve sakalı emretmiştir. Hadislerinde şöyle buyurmaktadır:

“Müşriklere muhalefet ediniz! Bıyıklarınızı kesiniz, sakallarınızı bırakınız.” (Buhari ve Müslim)

Başka bir hadiste “Bıyıklarınızı kesiniz! Sakallarınızı bırakınız ve Mecusilere muhalefet ediniz.” (Müslim)

İbn-i Hazım (rahimehullah) bıyıkların kısaltılması ve sakalların uzatılması konusunda âlimler arasında icmanın yani görüş birliğinin olduğunu söylemektedir.

Sakal erkeklerin süsüdür. Bütün peygamberlerin, sahabenin ve tabiinin fiillerindendir. Sakal bırakmakla hem kadınlara hem de kâfirlere benzemekten uzaklaşmış olmaktayız. Sakalı jilet ile kesmek haramdır. Ancak kesilmesini veya kısaltılmasını gerekli kılacak zaruret hâsıl olursa kesilir veya kısaltılır. O zaruret bittiği zaman yine bırakmak gerekmektedir.

Zaruret ciddi boyutta gerçekleşirse örneğin sakalı sebebiyle öldürülecekse veya dövülecekse veya işkence görecekse bu hallerde kesebilir. Bunun gibi büyük bir maslahat elde edilecekse mesela cihada gidecek veya bir beldede cihad edecek bir kişi kesme zorunda kalırsa bu halde de kesebilir. Aynı zamanda yüzünde hastalık olup tedavi amacıyla kesme zorunluluğu hâsıl olursa yine kesmesinde bir sakınca yoktur.

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti -ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah’tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış birşey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir.” (En’am, 145)

Allah-u Teâlâ bu ayetinde zaruri halde kişinin domuz veya ölü eti yiyebileceğini söylüyor. Buna kıyasla zaruri hallerde sakal kesilebilir. Âlimlerimiz şu kaideyi getirmişlerdir: “Zaruretler, sakıncalı şeyleri mübah kılar.”

İşte bu yukarıda sayılan ve benzeri durumlar hâsıl olursa sakalı kesmede bir sakınca yoktur. Sıkıntı geçer geçmez bir daha sakal uzatılır. Şu noktaya dikkat edilmelidir. Eğer kısaltmakla sıkıntıdan kurtulabiliyorsa kökten kesmesi helal olmaz. Çünkü zaruretler ihtiyaç kadar belirlenir.

Kişinin eşi sakal istememe hakkı yoktur. Onun rızasına bakılmaz. Sakala kötü gözle bakmak Haşa Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sünnetine kötü gözle bakmak sayılır ki bu dinde çok tehlikeli bir durumdur. Böyle hali olan kadın hemen tövbe etmeli, Allah-u Teâlâ’dan af ve bağışlama dilemelidir. Allah-u Teâlâ en iyisini bilendir.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Musa Ebu Cafer

Son Güncelleme: 10 ay önce