Spiral Kullanmak Caiz Midir?

SORU

Selamun aleykum hocam, spiral caiz midir? Ya da hangi durumlarda caizdir? Allah razı olsun.

CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Hamd Allah’a mahsustur.

Değerli bacım dinimizde asıl olan Müslümanların mümkün olduğu kadar sayılarını artırmalarıdır. Çünkü ümmetin çokluğu izzetidir. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) “Sevecen ve doğurgan kadınlarla evlenin. Zira sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim” buyurmuştur.

Bununla beraber tıbbi zorunluluktan dolayı veya geçici bir vakit için ihtiyaca binaen gebeliği engelleyen araçlar kullanmak caizdir.

Bil husus spiral olarak isimlendirilen aracın kullanımına gelince aslen caizdir. Çünkü spiral birincisi spermlerin tüplere geçişini engeller ve ikincisi döllenmiş yumurtanın rahimde yuvalanmasını engeller. İki halde de şeran bir mahzur yoktur.

İlkine gelince erkeğin azletmesine (meniyi fercin dışına boşaltmaya) benzer ki kerahet ile beraber caizdir. İmam el-Buhari ve İmam Muslim (rahimehumallah) Cabir (radıyallahu anhu)’nun şöyle dediğini tahriç etmişlerdir: “Biz Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında azlederdik. Bu durumdan Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) haberdar olmuştur ve bizi böyle yapmaktan men etmemiştir.”

Ve ikincisine gelince bu aşamada döllenmiş yumurta nutfe halindedir ve henüz rahimde yuvalanmamıştır ve karar kılmış alaka değildir. Ulema döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmiş olmasından sonra dışarıya atılmasını (düşürülmesini) tartışmıştır ama evvelini tartışmamıştır. El-Kurtubi (rahimehullah) el-Hacc suresi 5.ayetin tefsirinde şöyle der: “Nutfenin kesinlikle bir şey olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla eğer rahimde bir araya gelip toplanmadan kadın bu nutfeyi düşürecek olursa ona herhangi bir hüküm taalluk etmez. Bu haliyle tıpkı erkeğin sulbünde olması gibidir. Şayet kadın bunu bir alaka olarak düşürecek olursa o zaman nutfenin rahimde karar kıldığına, toplanmış olduğuna ve bir çocuk olarak anlaşılan hallerden ilk hale geçmiş olduğuna dair bilgi sahibi oluruz. Buna göre alaka ve ondan sonraki durumdaki mudğanın (çiğnemlik et parçası) düşürülmesi gebeliğin düşürülmesidir…”. Ve el-Buceyrimi (rahimehullah) Tuhfetu’l-Habib’de şöyle der: “Nutfenin rahimde karar kılmış olmasından sonra düşürülmesinde (âlimler) ihtilaf etmişlerdir. Ebu İshak el-Mervezi nutfenin ve alakanın düşürülmesi caizdir demiştir. Bu görüş Ebu Hanife’den de nakledilmiştir. Ama el-İhya kitabının azl bahsinde haramlığına delalet edenler geçer ki daha isabetli olan budur. Zira rahimde karar kılmış olmasından sonra ruhun üfürülmesine uygun hilkate dönüşmüştür ki azletmekte bu söz konusu değildir.”

Görüldüğü gibi nutfenin alaka olarak rahimde karar kılmasından evvelki halde düşürülmesinin cevazını ulema tartışmamıştır. Binaen aleyh spiralin kullanılmasına bu açıdan şeran bir mani yoktur.

Lakin takılması yönüyle haramlık söz konusu olabilir. Zira spiralin takılması için kadın en mahrem yerini yabancıya açma mecburiyetindedir. Bu da ancak zaruret ve ağır hacet hallerinde caizdir. Nitekim kadının fercine bakmak kadına da haramdır. Ancak spirali kadın kendisi takar veya eşi takarsa bir beis yoktur. Lakin spiralin ehliyetsiz kişiler tarafından takılması ciddi sağlık sıkıntılarına sebebiyet verebilir. Bunun için zaruret ve ağır hacet hallerin dışında spiral takılması kesinlikle sakıncalıdır.

Bunun için şeran muteber bir sebepten ötürü gebeliği engelleyen araçlar kullanan bir çift spiral dışında araçlara yönelmeleri doğru olur. Zira spiral her haliyle sağlık sorunlarına yol açmaktadır, adet düzenini ciddi bir şekilde bozmaktadır ve vajinal akıntıların çoğalmasına sebep olmaktadır. Bu da kadının ibadet hayatını ciddi manada etkileyebilir.

Binaen aleyh yukarıda zikri geçtiği hal üzere şeran caiz olmasıyla beraber spiral değil diğer gebeliği engelleyen araçları kullanmayı tavsiye ederim.

Son olarak da bu tür vasıtaları kullanmanın caiz olması için eşinde rızası şart olduğunu zikretmeyi ihmal etmeyelim.

Allah-u Âlem. Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Tarık Ebu Abdullah

Son Güncelleme: 1 yıl önce