Zilhiccenin İlk On Günü

SORU

Selamun aleykum hocam, Zilhicce ayının ilk on günü yapılması sünnet olan amelleri hadisler ışıgında anlatır mısınız?

CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Zilhicce ayının ilk on günü çok faziletli günler oldukları için Allah-u Teâlâ onları Kur’an-ı Kerimde zikretmiştir. Andolsun Fecre, On geceye…” (Fecr, 1-2)

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz bu günler hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Zilhiccenin ilk on gününde yapılan ibadetler Allah (subhanahu ve teâlâ) katında diğer günlerde yapılan iyi amellerden daha sevimlidir. Ashap; “Ya Rasûlallah! Allah yolunda yapılan cihattan damı daha sevimlidir? Dedi ki: Evet cihattan da daha sevimlidir. Ancak canı ve malı ile cihada çıkıp sonra geri dönmeyenin (şehit) olanın cihadı ondan daha sevimlidir.” (Buhari, Tirmizi)

Bu faziletli günlerde şu amelleri yapmak sünnettir:

  1. Hac ve umre yapmak.
  2. Bu günleri oruç ile geçirmek. Oruç salih ameller kısmına girer. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “Allah-u Teâlâ, Onun yolunda bir gün oruç tutan kulun yüzünü cehennemden yetmiş mevsim (sene) uzaklaştırır.” (Buhari ve Müslim)

Huneyde Bin Halid, oda eşinden, oda Rasûlullah’ın bazı eşlerinden rivayet eder şunu demişlerdir“Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Zilhiccenin dokuz gününü, aşura gününü ve her aydan üç günü oruçla geçirirdi.” (Nesai, Ebu Davud. Elbani sahih demiştir.)

  1. Özellikle Arefe gününü oruçla geçirmenin fazileti çok büyüktür. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “Arefe gününde oruç tutmak, bir önceki senenin ve bir sonraki senenin günahlarını yok edeceğini hesap (zan) ederim.” (Müslim)
  2. Bayram gününde imkanı olan kimsenin kurban kesmesi. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) kurban gününde iki boynuzlu semiz koçu eliyle kesmiştir. (Buhari ve Müslim)
  3. Bol bol tesbih (subhanallah), tahmid (elhamdülillah) tehlil (la ilahe illallah) ve tekbir (Allah’u Ekber) getirmek. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “Bu günlerde tesbih, tahmid, tehlil ve tekbir’i çokça söyleyiniz.” (Taberani, Ahmed Şakir sahih demiştir.)
  4. Geri kalan her türlü salih ameller. Mesela: Kur’an okumak, nafile namaz kılmak, sadaka vermek, cihad etmek, rahim akrabalığını gözetmek, marufu emredip münkerden sakındırmak, yetim ve muhtaçlara yardımcı olmak vs.
  5. Günahlarımızdan tevbe etmek ve bir daha işlememeye azmetmek.
  6. Kurban kesecek kişinin Hanefi mezhebi dışında cumhura göre kurbanı kesene kadar bu on günde saçından ve sakalından bir şey almamak (kesmemek).

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Zilhicce hilalini görürseniz ve sizden biri kurban kesmek isterse, saçlarını ve tırnaklarını kesmesin.” (Müslim) (Bir rivayette kurban kesene kadar kesmesin!)

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Musa Ebu Cafer

Son Güncelleme: 11 ay önce